Koszt lekcji
religii
w szkole

Czy wiesz, że na lekcje religii państwo zatrudnia 30 tys. osób? Koszty to rocznie ok. 1,4 miliarda złotych.

Porównanie godzin nauczania religii z innymi przedmiotami

Czy zdajesz sobie sprawę, że religia to 800 godzin nauczania? To więcej niż biologia, historia i geografia razem wzięte.

Ubezpieczenia duchownych z budżetu państwa

Czy wiesz, że państwo płaci 400 mln złotych na ubezpieczenia dla duchownych? Finansowane są z naszego budżetu.

Witaj na stronie Inicjatywa25.pl

Jesteśmy grupą zaangażowanych obywateli, którzy wierzą w ważność rzeczywistego oddzielenia sfery religijnej od publicznej w Polsce. Nasza misja opiera się na przestrzeganiu wartości i zasad zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W dobie, kiedy wpływ religii na decyzje polityczne jest coraz bardziej zauważalny, staramy się przeciwdziałać mieszaniu spraw świeckich z duchownymi. Wierzymy, że Polska może stać się krajem, w którym każdy obywatel, niezależnie od swojego wyznania czy światopoglądu, będzie czuł się szanowany i równo traktowany. Dążymy do tego, by nasze państwo respektowało neutralność światopoglądową, stawiając dobro obywatela na pierwszym miejscu. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi inicjatywami i dołączenia do ruchu, który ma na celu tworzenie bardziej sprawiedliwej i równościowej Polski dla nas wszystkich.
Koszty

Koszty i zakres nauczania religii w polskich szkolach

W Polsce nauczanie religii w szkołach stanowi znaczący wydatek dla państwa, osiągając 1,4 miliarda zł rocznie. Sam zakres tego przedmiotu w szkolnym programie jest także imponujący, składając się z ponad 800 godzin w całym cyklu edukacyjnym. To nawet więcej niż sumaryczna ilość godzin poświęcona na przedmioty tak fundamentalne jak biologia, historia czy geografia. Ponadto, państwo wydaje dodatkowe 400 mln zł każdego roku na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Te dane rzucają światło na znaczący wpływ i koszty związane z religią w systemie edukacji w Polsce.

1,4

miliarda kosztów rocznie

800

godzin religii

400

milionów na ubezpieczenia
O nas

O nas

Inicjatywa 25 to grupa zaangażowanych obywateli, którzy zjednoczyli się w jednym celu: wyjaśnieniu i zrozumieniu nieścisłości oraz niespójności związanych z praktyką stosowania art. 25 w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wspólnie wierzymy, że prawdziwa demokracja opiera się na jasnych zasadach i przejrzystości.

Nie chcemy by Polska była miejscem, gdzie państwo i kościół są związane w sposób niejednoznaczny. Dążymy do sytuacji, w której każdy obywatel, niezależnie od swoich przekonań religijnych czy światopoglądowych, czuje się pewnie w strukturach państwa, wiedząc, że jego prawa są chronione i respektowane.

Chcemy, by w Polsce państwo i kościół były oddzielone - nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. W tym celu organizujemy spotkania, dyskusje i wydarzenia edukacyjne, by promować nasze przekonania i angażować społeczność w działania na rzecz realnej zmiany. Dołącz do nas i pomóż nam kształtować przyszłość Polski w duchu prawdziwej równości i neutralności światopoglądowej!

O nas
Petycja

Petycja

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak ważne jest dla demokratycznego państwa utrzymanie neutralności światopoglądowej? W epoce globalizacji i różnorodności kulturowej, neutralność państwa staje się kluczem do harmonii społecznej. Zgadzasz się z nami, że państwo powinno być neutralne światopoglądowo i nie powinno faworyzować żadnej religii kosztem innych? Czy nie uważasz, że w dobie XXI wieku wszyscy obywatele powinni czuć się równo traktowani przez instytucje państwowe, niezależnie od ich przekonań religijnych?

Jeśli podzielasz nasze przekonania i pragniesz, by Polska była krajem, w którym prawdziwy rozdział kościoła od państwa jest nie tylko deklarowany, ale również praktykowany, to jesteś z nami na tej samej stronie. Dołącz do nas i podpisz petycję za rzeczywistym rozdziałem kościoła od państwa w Polsce! Razem możemy przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwej i równościowej przyszłości dla nas wszystkich. Twoja opinia i wsparcie mają ogromne znaczenie. Dzięki nim możliwa jest prawdziwa zmiana.

Petycja
Artykuł 25

Artykuł 25

Artykuł 25 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi podstawę konstytucyjną dla neutralności państwa wobec kwestii religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. To zapis mający na celu zapewnienie wszystkim obywatelom równości oraz wolności wyboru i wyznawania własnych przekonań. W teorii, każdy światopogląd ma być traktowany z takim samym szacunkiem i uwagą w przestrzeni publicznej. Ale czy praktyka idzie w parze z teorią?

Z biegiem lat obserwujemy pewne niepokojące tendencje. Chociaż Konstytucja jasno wytycza granice, kościoły, a w szczególności Kościół katolicki, zdają się mieć wyjątkowy wpływ na decyzje władz państwowych. Dlaczego lekcje religii są finansowane z państwowej kasy? Dlaczego religia w szkołach zajmuje więcej godzin niż niektóre podstawowe przedmioty? I dlaczego państwo pokrywa koszty ubezpieczenia duchownych?

Pytania te powinny skłonić nas do refleksji i dyskusji na temat tego, jakie miejsce religia powinna zajmować w życiu publicznym Polski. Czy rzeczywiście chcemy państwa, które stawia jedno wyznanie ponad inne? Czy nie nadszedł czas na rzeczywiste i uczciwe wdrożenie artykułu 25?

Artykuł 25
Informacje od naszych partnerów

Partnerzy

pro bau logo
Kalkulator usług CNC, który umożliwa wycenę obróbki CNC. usługi cnc cennik Sprawdź nasze usługi CNC i ich ceny.
Ranking Świeckich Miast

Ranking Świeckich Miast

Ranking Świeckich Miast przygotowany przez Inicjatywę Polską ujawnia Warszawę jako najbardziej świeckie miasto w Polsce, bazując na liczbie podpisów pod petycją popierającą ustawę o świeckim państwie. Z 40 tys. podpisów, 6,1 tys. pochodzi z Warszawy, ale inne duże miasta również wyraziły znaczące poparcie. Analizując poparcie w odniesieniu do liczby mieszkańców, Wrocław i Piaseczno również wyróżniają się w rankingu. Barbara Nowacka, stojąca na czele inicjatywy, zachęca wszystkich Polaków do aktywnego udziału, podkreślając, że zgromadzone w krótkim czasie 40 tys. podpisów to dopiero początek. Kluczowym celem projektu jest realne rozdzielenie kościoła od państwa, w tym zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Pomimo konstytucyjnych gwarancji neutralności państwa w sprawach religijnych, Inicjatywa Polska zwraca uwagę na silny wpływ, jaki kościół, zwłaszcza Kościół katolicki, ma na życie publiczne w Polsce. Zachęcają do wsparcia tej idei, podpisy pod petycją można składać online na stronie inicjatywy lub w formie papierowej.

Ranking świeckich miast

Dołacz do nas

Wypełnij poniższy formularz i dołącz do nas.

Skontaktuj się z nami przez formularz i dołącz do naszego zespołu! Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami.