Petycja Świeckie Państwo w sprawie ustawy o świeckim charakterze Rzeczypospolitej Polskiej

Współczesna Polska jest domem dla wielu narodów, kultur i tradycji. W świecie globalizacji i rosnącego pluralizmu, kluczowe jest dla nas, by każdy obywatel, niezależnie od swojego pochodzenia, przekonań czy tradycji, czuł się tutaj doceniony i szanowany. Każda kultura, każda tradycja wnosi do naszego społeczeństwa coś wyjątkowego, czyniąc nas bogatszymi i bardziej różnorodnymi.

Dzięki temu, w środowisku takim jak nasze, możliwe jest budowanie mostów zrozumienia między ludźmi różnych kultur i tradycji. Świecki charakter państwa nie oznacza rezygnacji z wartości czy tradycji, ale raczej zapewnienie wszystkim równego dostępu do praw i możliwości. To dążenie do stworzenia przestrzeni, gdzie wszystkie głosy są słyszane i gdzie każda osoba ma równą szansę na sukces.

Nie chodzi o eliminację religii z życia publicznego, ale o zapewnienie, że państwo nie faworyzuje żadnej religii ani światopoglądu. W świeckim państwie, wszyscy obywatele, niezależnie od swoich przekonań, mają pewność, że będą traktowani sprawiedliwie, bez preferencji czy dyskryminacji ze względu na światopogląd. W takim otoczeniu, różnorodność i jedność idą w parze, a Polska staje się modelem dla innych narodów świata.

Należy podkreślić, że dążenie do świeckości państwa nie jest atakiem na religię czy wiarę. To raczej aspiracja do stworzenia środowiska, gdzie wszystkie przekonania są traktowane równo, gdzie państwo stoi na straży neutralności, chroniąc tym samym różnorodność i spójność społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Ciebie, obywatelko i obywatelu Rzeczypospolitej Polskiej, o wsparcie inicjatywy jaką jest petycja świeckie państwo. Wspólnie możemy pracować nad państwem, które stawia dobro obywateli ponad podziałami i które nieustannie dąży do prawdziwej równości, szacunku i zrozumienia między nami wszystkimi.

Twoje wsparcie może być decydujące w tej ważnej sprawie. Zostań częścią ruchu, który dąży do budowy bardziej sprawiedliwej, otwartej i zjednoczonej Polski. Twoja decyzja dzisiaj może kształtować jutro naszej ojczyzny.

To mozaika ludzi, języków i obyczajów tworzy niepowtarzalny charakter naszego kraju. Nasze miasta, wsi, szkoły i miejsca pracy pulsują życiem dzięki tej różnorodności, która stanowi fundament naszej tożsamości jako narodu. Polska, jak każde państwo, rozwijała się pod wpływem wielu kultur, co jest widoczne w naszej architekturze, sztuce, muzyce i kulinariach.

W obliczu tych zmian, staje się niezbędne, by edukować i promować tolerancję, wzajemne zrozumienie oraz szacunek wobec innych. To inwestycja w przyszłość, w społeczeństwo, które łączy się nie na podstawie podobieństw, ale poprzez docenienie różnic.

Nie możemy pozwolić, aby strach czy niezrozumienie prowadziły do podziałów. Zamiast tego, dążmy do budowania społeczności, gdzie każdy członek jest wartościowy, a jego dziedzictwo jest świętowane. W końcu to, co nas różni, również nas łączy, tworząc pełniejszy obraz naszego wspólnego dziedzictwa jako Polaków. W erze globalizacji, gdzie granice stają się coraz bardziej przepuszczalne, nasza zdolność do współistnienia i uczenia się od siebie nawzajem będzie kluczem do naszego długotrwałego sukcesu i harmonii.

Dzięki temu, w środowisku takim jak nasze, możliwe jest budowanie mostów zrozumienia między ludźmi różnych kultur i tradycji. Świecki charakter państwa nie oznacza rezygnacji z wartości czy tradycji, ale raczej zapewnienie wszystkim równego dostępu do praw i możliwości. To dążenie do stworzenia przestrzeni, gdzie wszystkie głosy są słyszane i gdzie każda osoba ma równą szansę na sukces. Świeckie państwo podpisy sa w stanie wiele zmienić!

Nie chodzi o eliminację religii z życia publicznego, ale o zapewnienie, że państwo nie faworyzuje żadnej religii ani światopoglądu. W świeckim państwie, wszyscy obywatele, niezależnie od swoich przekonań, mają pewność, że będą traktowani sprawiedliwie, bez preferencji czy dyskryminacji ze względu na światopogląd. W takim otoczeniu, różnorodność i jedność idą w parze, a Polska staje się modelem dla innych narodów świata.